unnamed             Позоришни колектив наставнице словачког језика Руженке Ђурик је у сарадњи са Словачким културно-просветним друштвом из Ердевика одржао позоришну представу под називом „Мушице из праћке” (у оригиналу „Mušky z gumipušky”) у оквиру обележавања Дана школе.

             Представа је настала по сценарију Данијеле Легињ Сабо, а ученике је, поред наставнице Руженке, спремао Влатко Ђурик, а тон-мајстор био је Габриел Чинчурак. Главни јунак представе несташни дечак Мишко (Бењамин Тордај) изазваће конфликт између баке и деке (Ивана Зорњан и Иван Дудок) својим гађањем из праћке. Његов саучесник у игри је Паљо (Лука Вали). Радознале комшинице (Ема Дудок, Каролина Марчок и Тијана Моцко) задужене су да целу ситуацију прате и коментаришу по улици.

                                                    Овим комадом представићемо се на Фестивалу дечјег драмског стваралаштва „3 крат ђ“ у Старој Пазови. 

 

       Divadelný kolektív učiteľky slovenského jazyka Ruženky Ďuríkovej v spolupráci so Slovenským kultúrno osvetovým spolkom Erdevík usporiadal divadelné predstavenie pod názvom Mušky z gumipušky v rámci osláv Dňa školy.

       Divadielko založené na scenárii Daniely Legíňovej Sabovej, spolu s uôiteľkou Ruženkou pripravoval i Vlatko Ďurík a majstrom tónu bol Gabriel Činčurák. Protagonista hry, zlý chlapec Miško (Benjamin Tordaj), spôsobí konflikt medzi babkou a dedkom (Ivana Zorňanová a Ivan Dudok) tým, že strieľa z gumipušky. Jeho spolupáchateľom v hre je Paľo (Luka Vali). Zvedavá susedky (Ema Dudková, Karolína Marčoková a Tijana Mocková) majú na starosti sledovanie celej situácie a komentovanie ulice.

        S týmto dielom sa predstavíme na festivale detského divadelného umenia 3xĎ v Starej Pazove.